30-08-2022   |   leestijd 4 min

Zet je doelgroep écht in beweging met gedragsverandering.

We zien het om ons heen vaak gebeuren: in een poging gedrag te beïnvloeden wordt er geschoten met hagel. Een overkill aan informatie wordt naar de doelgroep geslingerd en helaas vaak zonder effect. Om een succesvolle campagne op te zetten is er meer nodig dan alleen een gelikt communicatiemiddel. We kruipen niet in de huid van de doelgroep, maar in het brein.

De psychologie achter het gedrag van mensen heeft ons altijd al gefascineerd. Toen we de gedragsexperts van Duwtje benaderden, wisten we dat het tijd was voor een de Code x Duwtje inspiratiesessie! Deze leerzame ochtend hebben we middels video vastgelegd en is hieronder te bekijken. Onder de video gaan we in op brein-hindernissen, het gedragsmodel van Duwtje en geven je we je handvatten voor succesvolle gedragsverandering.

Duwtje verzorgde een inspirerende en activerende ochtend voor onze relaties!

Hindernissen op weg naar gewenst gedrag

Dertigduizend. Dat is de hoeveelheid keuzes die jij automatisch per dag maakt. Al dat schakelen in ons brein gebeurt zo snel dat je dit niet doorhebt. Dat is ook meteen een van de vier hindernissen waar ons brein mee kampt: gebrek aan tijd, dat kan niet anders met zoveel keuzes. Gebrek aan kennis? Die gaten vullen we zelf op. Overdosis aan informatie? Wordt gefilterd (flink)! In tegenstelling tot die irritante melding op je telefoon die zegt dat je opslag bijna vol is krijgen onze hersenen daar geen melding van. Die slaat alleen de voor jou belangrijke stukken op. Wanneer je geen rekening houdt met dit automatische keuze-systeem in je doelgroep kunnen de pogingen om gedrag te veranderen verkeerd uitpakken.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Het gedragsmodel van Duwtje: de vier knoppen

Gemak

Mensen kiezen van nature voor de weg van de minste weerstand. Vraag je daarom af: met welke ‘route’ is de fysieke en mentale belasting zo laag mogelijk? Snapt de doelgroep wat de bedoeling is?  En is het makkelijk genoeg om het doelgedrag uit te voeren, of zijn er speciale vaardigheden nodig?

Olifantenpaadjes... Een klassiek voorbeeld van de weg van de minste weerstand!

Weerstand

Weerstand ontstaat als reactie op verandering. Mensen voelen zich gepusht als je ze iets oplegt, vertrouwen je niet zomaar en bevragen je inhoudelijk of durven simpelweg niet in beweging te komen. Ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Hoewel verandering nieuwe kansen met zich meebrengt, vinden we dat toch vaak ongemakkelijk. Met name wanneer de verandering door een externe factor wordt geïnitieerd, ligt weerstand op de loer (de coronamaatregelen waren hier een mooi voorbeeld van!).

Normen

Sociale normen spelen een grote rol in ons leven en de keuzes die we maken. Mensen zijn kuddedieren; we voelen ons veiliger in groepsverband en dat maakt ons juist ook zo succesvol als soort. Sommige mensen volgen we sneller dan anderen; hierin spelen autoriteitsfiguren en rolmodellen een grote rol. Groepsdruk is iets waar veel mensen onder bezwijken, zelfs als een optie overduidelijk de verkeerde is.

Motivatie

Intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn twee soorten motivatie die een sterke motor zijn achter ons gedrag. Intrinsieke motivatie draait om waarden die we nastreven: status, eer, verbondenheid, onafhankelijkheid, plezier, ontspanning en persoonlijke groei. Grote merken met grote campagnes spelen hier heel erg op in: ze staan voor iets groters en willen inspelen op een diepere laag. Bijvoorbeeld: Apple staat voor de kracht van creatievelingen om de wereld te veranderen (status en onafhankelijkheid). Als je dit kunt aanwakkeren heb je de grootste kans op een langetermijnverandering. Daartegenover staat extrinsieke motivatie; dit heeft vooral met externe factoren te maken. Denk aan het willen voorkomen van een straf of krijgen van een beloning. Deze vorm van motivatie is vooral geschikt voor eenmalige gedragingen. Wil je dat men het gedrag herhaalt? Dan moet je blijven belonen of straffen, en dat kost veel geld en tijd. Iemand belonen voor zijn gedrag kan werken als het goed wordt uitgevoerd, maar kan ook leiden tot ongewenst gedrag, omdat de motivatie dan niet meer intrinsiek is.

Boeiend hé?

Dit is nog maar een tipje van de sluier, te veel interessants om in deze blog te verwerken. In het boek van Duwtje wordt er uitgebreid ingegaan op deze 4 knoppen, hoe je draait aan deze knoppen en wat voor technieken je kunt toepassen om gedrag succesvol te beïnvloeden. En nog veel meer... Ook worden er cases uitgelicht die we erg inspirerend vinden!

Durf niet alleen in middelen te denken, daag jezelf uit en zoek naar verdieping bij je doelgroep. Door in gesprek te gaan leer je de gewoontes, het gedrag en de denkprocessen van je publiek kennen. Speel hier slim op in, test je concepten en ideeën uit, verbeter waar nodig en je zult zien dat je ijzersterke campagnes neerzet die mensen écht in beweging zetten.

Bronnen

(1) Croonen, Joyce & Luesink, Lisa. Ontdek de wereld van gedragsverandering, Duwtje.